پست های برچسب خورده "ایران ترانسفو"

, درس‌آموخته‌های برنامه‌ی شناخت و پرورش قابلیت‌های مدیران در شرکت ایران‌ترانسفو

درس‌آموخته‌های برنامه‌ی شناخت و پرورش قابلیت‌های مدیران در شرکت ایران‌ترانسفو

اوایل سال جاری چند وقتی طرح «برنامه‌ی شناخت و پرورش قابلیت‌های مدیران ایران‌ترانسفو» در کانون توجه دوستان بزرگوارم بود. مثلاً: به دستور معاون مشاوره‌ی سازمان مدیریت صنعتی (سابق)، سبک جدید جلسات خاتمه‌ی طرح‌های سازمان...

ادامه مطلب
, تقدیرنامه – شرکت ایران ترانسفو

تقدیرنامه – شرکت ایران ترانسفو

به خاطر این موفقیت خدا را شاکر و از همکارانم سپاسگزارم.

ادامه مطلب