توسعه‌ی شایستگی: توانمندسازی و پرورش مدیران

کف-کردن-مربا

شایستگی‌های مدیریتی زیربناهای نگرشی، شخصیتی و رفتاری عمیقی دارند. بنابراین توسعه‌ی این شایستگی‌ها فرآیندی تدریجی، پرحرارت و پرمشغله مانند پختن مربا است! این فرآیند نیازمند تجربه و یادگیری طولانی‌مدت است و با تزریق معلومات و اطلاعات به ذهن افراد محقق نمی‌شود. برای کوتاه کردن زمان فوق و کاهش هزینه‌های آزمون و خطا، باید برای افراد فرصت‌های تجربه‌اندوزی و یادگیری فراهم کرد. این تجربه‌اندوزی می‌تواند شکل مجازی یا واقعی داشته باشد. تجارب مجازی، شبیه‌سازی‌هایی هستند که در دنیای واقعی یا رایانه‌ای ایجاد می‌شوند و مدیر را با سناریوهای یادگیری از پیش طراحی شده، مواجه می‌کنند. قضایای تصمیم‌گیری، ایفای نقش و بازی‌ها (کارعملی یا بازی‌های رایانه‌ای)، نمونه‌ای از این شبیه‌سازی‌ها هستند. از سوی دیگر می‌توان افراد مستعد را با تجارب واقعی چون  پروژه‌ها، نقش‌ها و وظایف جدید و چالشی، درگیر کرد. مدیران می‌توانند زیر نظر مربیان حرفه‌ای، چنین تجاربی را بدون هزینه‌های بالا و با یادگیری بهتر، سپری کنند.