کانون ارزیابی و برنامه‌ی ارتقای منش مدیران شرکت ایران‌ترانسفو

همکاری بنده با شرکت ایران‌ترانسفو در قالب دو طرح متوالی صورت گرفته است که در هر دو مورد، من به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی مجری‌ طرح بودم و دوستان بزرگوارم آقایان مجتبی حجازی (معاون سابق برنامه‌ریزی شرکت ایران‌ترانسفو) و محمدحسن علیپور (مدیرمسئول طرح از جانب سازمان) سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌ها را برعهده داشتند. این طرح‌ها طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ با تلاش تیمی ۱۵ نفره از ارزیابان و کارشناسان زبده‌ی سازمان مدیریت صنعتی اجرا شده است.

در طرح ابتدایی، مدل شایستگی‌های مدیران میانی شرکت ایران‌ترانسفو تدوین گردید و پس از طراحی شبیه‌سازی‌های کانون ارزیابی، قابلیت‌های هر گروه از مدیران طی یک روز و نیم مورد بررسی قرار گرفت. سپس در طرح دوم، مدیران در یک برنامه‌ی توانمندسازی شرکت کردند تا زمینه‌های رشد در زیربناهای شخصیت و منش مدیریتی ایشان، فراهم گردد. برنامه‌ی مزبور ترکیبی از پیام‌های یادآورنده، کارگاه‌ها و شبیه‌سازی‌های آموزشی بود که با همکاری ارزشمند آقایان علیپور و ثابت، به انجام رسید. می‌‌توانید جزئیات بیشتری از این طرح‌ها را در یادداشت زیر مطالعه فرمایید:

درس‌آموخته‌های برنامه‌ی شناخت و پرورش قابلیت‌های مدیران در شرکت ایران‌ترانسفو