مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شرکت ملی نفت؛ چالش‌ها و آموخته‌ها

مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شرکت ملی نفت؛ چالش‌ها و آموخته‌ها

اندکی پس از ادغام مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی در سازمان مدیریت صنعتی، یکی از کارشناسان نشریه‌ی منابع انسانی با بنده مصاحبه‌ای در رابطه با مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران صنعت نفت انجام داد که متأسفانه تا مدت زیادی فرصت ویرایش آن را پیدا نکردم. وقتی هم بالاخره فرصتی دست داد و مصاحبه پس از ویرایش به تأیید مدیران محترم شرکت ملی نفت رسید، انتشار نشریه‌ی منابع انسانی متوقف شد و در کوران فعالیت‌ها، آن را به کلی فراموش کردم. اخیرا حین سامان‌دهی آرشیوم دوباره به آن برخورد کردم و فکر کردم شاید انتشار آن از طریق رسانه‌ی شخصی‌ام جبران مافات کند. البته شاید حال و هوای امروز مرکز ارزیابی و توسعه مدیران نفت کمی با صحبت‌های آن روزها متفاوت باشد، اما بهرحال هنوز هم ماهی یکی دو بار به مرکز سری می‌زنم و به نظرم نکات مصاحبه‌ی مزبور، هنوز هم می‌تواند مفید باشد.

در انتها جا دارد از آقایان دیانت (معاون آموزش و بهبود و توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت)، جواهری‌زاده (رئیس طرح و برنامه‌ریزی نیروی انسانی شرکت ملی نفت)، حبیبیان (معاون سابق مشاوره‌ در سازمان مدیریت صنعتی)، سلیمی (رئیس سنجش و ارزش‌یابی کارکنان شرکت ملی نفت)، وروانی (رئیس مرکز ارزیابی و ارتقای شایستگی‌های مدیران)، حبیبی (مجری سابق طرح کانون ارزیابی نفت در سازمان مدیریت صنعتی)، شکرکن (مدیرعامل شرکت شایسته‌پرور) و همه‌ی ارزیابان و همکاران عزیزم در سازمان مدیریت صنعتی و شرکت ملی نفت که نقش اساسی در موفقیت این مرکز داشته‌اند، یاد کنم و برایشان آرزوی موفقیت نمایم. البته دوستان عزیز بسیاری برای موفقیت این مرکز زحمت شبانه‌روزی کشیده‌اند که نام بردن از همه‌ی ایشان برایم میسر نیست و من همیشه‌ شرمنده‌ی لطف و بزرگواری ایشان بوده ام و امیدوارم بنده را بابت این قصور، عفو بفرمایند.

 

«باخبر شدیم که پس از چندین سال، همکاری سازمان مدیریت صنعتی با شرکت ملی نفت ایران در رابطه با ارزیابی مدیران صنعت نفت، با ارائه آخرین سری از گزارشات ارزیابی به افراد، در سال جاری به پایان رسیده است. با توجه به اهمیت همکاری مزبور هم از حیث تأثیرگذاری بر صنعت نفت و هم از نظر الگوسازی برای سایر بخش‌ها و تقویت زیرساخت‌های کشور در موضوع «شایسته‌محوری»، از این فرصت بهره بردیم تا با آقای محمدمهدی هاشمی، مجری طرح مزبور از طرف سازمان مدیریت صنعتی، گفتگویی داشته باشیم. در ادامه فرازهایی از آن را می‌خوانید:»

مشروح مصاحبه