کانون ارزیابی و برنامه‌ی ارتقای منش مدیران شرکت ایران‌ترانسفو

large_Trannsfo logo_0

همکاری بنده با شرکت ایران‌ترانسفو در قالب دو طرح متوالی صورت گرفته است که در هر دو مورد، من به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی مجری‌ طرح بودم و دوستان بزرگوارم آقایان مجتبی حجازی (معاون سابق برنامه‌ریزی شرکت ایران‌ترانسفو) و محمدحسن علیپور (مدیرمسئول طرح از جانب سازمان) سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌ها را برعهده داشتند. این طرح‌ها طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ با تلاش تیمی ۱۵ نفره از ارزیابان و کارشناسان زبده‌ی سازمان مدیریت صنعتی اجرا شده است.

در طرح ابتدایی، مدل شایستگی‌های مدیران میانی شرکت ایران‌ترانسفو تدوین گردید و پس از طراحی شبیه‌سازی‌های کانون ارزیابی، قابلیت‌های هر گروه از مدیران طی یک روز و نیم مورد بررسی قرار گرفت. سپس در طرح دوم، مدیران در یک برنامه‌ی توانمندسازی شرکت کردند تا زمینه‌های رشد در زیربناهای شخصیت و منش مدیریتی ایشان، فراهم گردد. برنامه‌ی مزبور ترکیبی از پیام‌های یادآورنده، کارگاه‌ها و شبیه‌سازی‌های آموزشی بود که با همکاری ارزشمند آقایان علیپور و ثابت، به انجام رسید. می‌‌توانید جزئیات بیشتری از این طرح‌ها را در یادداشت زیر مطالعه فرمایید:

درس‌آموخته‌های برنامه‌ی شناخت و پرورش قابلیت‌های مدیران در شرکت ایران‌ترانسفو