مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شرکت ملی نفت ایران

Naft

در سال‌های ۹۰ و ۹۱، به عنوان مجری مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شرکت ملی نفت ایران (از جانب سازمان مدیریت صنعتی) فرآیند بررسی شایستگی‌های بیش از ۷۰۰ مدیر و استعداد مدیریتی صنعت نفت را با همکاری تیمی ۳۰ نفره از کارشناسان و ارزیابان زبده، هدایت کردم. هم‌اینک طبق مصوبات هیأت مدیره‌ی شرکت ملی نفت، انتصاب‌ مدیران عملیاتی و میانی در صنعت نفت، الزاما براساس نتایج ارزیابی افراد در این مرکز به انجام می‌رسد و با فراتر رفتن تعداد اعضای این پایگاه مدیریتی از ۴۰۰۰ نفر، برنامه‌ها در حال یکپارچه شدن با سیستم‌های آموزش، جانشین‌پروری و عملکرد مدیران در گستره‌ی شرکت ملی نفت، می‌باشد. در حال حاضر تقریبا یکی دو روز در هر ماه، به مرکز سری می‌زنم و در این برنامه‌ی ارزشمند ملی، مشارکتی ناچیز دارم.

در راهبری این طرح، افتخار همراهی با دوستان عزیزم آقایان مجید سلیمی (رئیس سنجش و ارزشیابی کارکنان شرکت ملی نفت ایران) و محمد حبیبی (مدیرمسئول طرح از جانب سازمان) را داشتم. می‌توانید توضیحات بیشتری پیرامون این تجربه را در مصاحبه‌ی زیر مطالعه بفرمایید:

مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شرکت ملی نفت؛ چالش‌ها و آموخته‌ها