مطالب سایت

عکسسلام،

اسمم محمد مهدی و اسم فامیلم هاشمی است. کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دارم و بیش از یک دهه است که به عنوان مشاور مدیرت فعالیت می‌کنم. در سال‌های اخیر بیشتر وقتم را صرف مشارکت در طراحی و اجرای کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران کرده‌ام و هم‌اینک، به عنوان ارزیاب و مربی، مدیران را در افزیش خودآگاهی و توسعه‌ی شایستگی‌ها و موفقیت‌های حرفه ای، همراهی می‌کنم. آرزویم این است که سهم کوچکی در تعالی منش و مهارت‌های مدیران کشورم داشته باشم تا با ارتقای سطح مدیریت، سازمان‌هایی کارآمد، ایرانی آباد و جامعه‌ای سعادت‌مند داشته باشیم.

به امید خدا قصد دارم از طریق این رسانه، ارتباطم را با ذی‌نفعان فعالیت‌هایم توسعه دهم و دغدغه‌ها، تجارب و آموخته‌هایم را برای بهره‌برداری سازمان‌ها و مدیران کشور، منتشر کنم. امیدوارم انتشار این مطالب کمک کند تا از طریق بازآموزی از تجارب و دریافت راهنمایی‌ها و نقطه‌نظرات سایرین، توانایی خود را در این مسیر دشوار روز به روز افزایش دهم.

شاید بتوان مطالب این وب‌سایت را در سه نوع کلی دسته‌بندی کرد:

  • نوع اول، مطالبی است که در رابطه با بنده تنظیم شده‌اند و در هر سال یکی دو مرتبه بروزرسانی خواهند شد. هدف از انتشار این مطالب، آشنایی بیشتر ذینفعانم با ویژگی‌ها و سوابقم است. این آشنایی کمک می‌کند که روابط بهتری داشته باشیم و بهره‌ی مناسب‌تری از تعاملاتمان کسب کنیم.
  • نوع دوم، مقالات، مصاحبه‌ها یا یافته‌های تخصصی مرتبط با حرفه‌ام را شامل می‌شود. این موارد را خطاب به همکارانم منتشر می‌کنم و هدفم از این اقدام، دانش‌افزایی و ارتقای سطح کیفی برنامه‌های ارزیابی و پرورش مدیران در کشور است. بنابراین امیدوارم همکاران عزیزم نیز این سنت حسنه را گسترش دهند و ضمن انتقال نقدها و نظرات، آموخته‌های خود را نیز از طریق رسانه‌های مختلف به اشتراک بگذارند.
  • نهایتا نوع سوم مطالب، شامل راهنمایی‌های رفتاری و نکات مدیریتی است که برپایه‌ی مطالعات یا تجارب شخصی، آن‌ها را می‌نویسم. این مطالب را به مدیران عزیزی که به هر نحو در برنامه‌های بنده حضور داشته‌اند، همچنین به سایر مدیران علاقه‌مند به خودشناسی و توسعه‌ی شخصی، پیشکش می‌کنم. خیلی تلاش دارم که در این یادداشت‌ها، یک مسیر محتوایی هدفمند را تعقیب کنم. اما بهرحال در مواردی نیز مطالبم را براساس مقتضیات زمانی یا نیازهای خاص مخاطبانم، تنظیم خواهم کرد.

با آرزوی موفقیت؛